Điều khoản và Điều kiện

Giới thiệu

Chào mừng bạn đến với Ứng dụng Enouvo Space. Cảm ơn bạn đã sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Enouvo Space. Dịch vụ được cung cấp bởi Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghệ Thông tin Enouvo (Enouvo IT Solutions).

Trong quá trình sử dụng Ứng dụng Enouvo Space, các điều khoản này sẽ tự động áp dụng cho bạn. Hãy đảm bảo rằng, bạn đã đọc chúng cẩn thận trước khi sử dụng. Bạn không được phép sao chép hoặc sửa đổi ứng dụng, bất kỳ phần nào của ứng dụng hoặc nhãn hiệu của chúng tôi theo bất kỳ cách nào. Bạn không được phép trích xuất mã nguồn của ứng dụng và bạn cũng không được dịch ứng dụng sang các ngôn ngữ khác hoặc tạo các phiên bản phái sinh. Bản thân ứng dụng và tất cả các nhãn hiệu thương mại, bản quyền, quyền cơ sở dữ liệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác liên quan đến Enouvo Space, đều thuộc về Công ty TNHH Phát triển CNTT Enouvo.

Enouvo IT Solutions cam kết ứng dụng của chúng tôi hữu ích và hiệu quả nhất có thể. Vì vậy, chúng tôi có quyền thực hiện các thay đổi đối với ứng dụng hoặc tính phí các dịch vụ của ứng dụng, bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì. Chúng tôi sẽ không tính phí bạn cho ứng dụng hoặc các dịch vụ của ứng dụng mà không nói rõ cho bạn biết chính xác những gì bạn đang trả tiền. Enouvo Space lưu trữ và xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi để cung cấp Dịch vụ phù hợp. Bạn có trách nhiệm bảo mật điện thoại và quyền truy cập vào ứng dụng.

Do đó, chúng tôi khuyên bạn không nên bẻ khóa hoặc root điện thoại, đây là quá trình loại bỏ các hạn chế và giới hạn phần mềm được áp đặt bởi hệ điều hành chính thức của thiết bị của bạn. Nó có thể làm cho điện thoại của bạn dễ bị nhiễm phần mềm độc hại/vi rút/chương trình độc hại, xâm phạm các tính năng bảo mật của điện thoại và điều đó có thể có nghĩa là ứng dụng Enouvo Space sẽ không hoạt động bình thường hoặc hoàn toàn không hoạt động.

Cách chúng tôi tiếp cận thông tin cá nhân của bạn

Nếu Bạn đã tải về Ứng dụng Enouvo Space từ App Store hoặc Google Play các điều khoản sau đây sẽ được bổ sung và có hiệu lực:

Khi sử dụng Ứng dụng Enouvo Space, bạn hiểu và chấp nhận nhận rằng chúng tôi có quyền sử dụng những API hệ thống sau để truy cập vào dữ liệu trên điện thoại của bạn: (1) Đọc và ghi vào danh bạ điện thoại, (2) Lấy vị trí hiện tại của bạn, (3) Ghi dữ liệu của Ứng dụng Enouvo Space lên thẻ nhớ, (4) Truy cập vào Internet từ thiết bị của bạn.

Tất cả các truy cập này chỉ được chúng tôi thực hiện khi có sự đồng ý của bạn. Bạn hiểu và chấp nhận rằng, khi bạn đã cấp quyền cho chúng tôi, bạn sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào đối với việc truy cập này; Ứng dụng Enovo Space được cài đặt trên thiết bị của bạn có chế độ hoạt động ngay cả khi thiết bị của bạn ở trong tình trạng mất kết nối Internet; Enouvo IT Solutions không đảm bảo dữ liệu Bạn đang xem trên Ứng dụng là dữ liệu mới nhất của hệ thống do đó Bạn hiểu và đảm bảo rằng thiết bị ở trong tình trạng kết nối mạng khi Bạn cần truy cập dữ liệu kinh doanh mới nhất;Bạn hiểu và chấp nhận rằng Bạn phải có trách nhiệm bảo quản thiết bị và/ hoặc các thiết bị có cài đặt Ứng dụng Enouvo Space trong tầm kiểm soát và an toàn; Enouvo không chịu trách nhiệm khi dữ liệu kinh doanh của Bạn bị đánh cắp hoặc lợi dụng do sự bất cẩn của Bạn;Bạn phải tuân thủ các điều khoản của App Store và Google Play về dịch vụ, bao gồm cả các quy tắc sử dụng.

Các dịch vụ bên thứ ba

Trình duyệt và ứng dụng của chúng tôi, theo thời gian, có thể chứa một số đường dẫn đến các trang trình duyệt của các đối tác của chúng tôi. Nếu bạn đồng ý truy cập vào những đường dẫn trên, hãy lưu ý rằng những trang trình duyệt đó có các chính sách bảo mật riêng của họ và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm hay pháp lý nào đối với những chính sách đó. Vui lòng kiểm tra các chính sách trước khi bạn gửi đi bất kỳ thông tin cá nhân nào đối với các trang trình duyệt đó. Những dịch vụ bên thứ ba mà chúng tôi có thể sử dụng:

Nội dung do người dùng tạo

Người dùng Ứng dụng Enouvo Space có thể đăng, tải, hoặc đóng góp nội dung vào dịch vụ (có thể bao gồm hình ảnh, chữ viết, tin nhắn, thông tin, và các loại nội dung khác) (“Nội dung của người dùng’”).

Khách hàng xác nhận, bất kỳ những nội dung mà khách hàng đăng tải lên Ứng dụng Enouvo Space, (1) Khách hàng sở hữu và có quyền đăng những thông tin này, và (2) những nội dung này không vi phạm bất kỳ điều khoản hay quy định nào về luật pháp, quyền sở hữu trí tuệ, công khai, nhân phẩm hoặc các quyền khác hoặc các nội dung mà chưa có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản từ Enouvo Space hoặc cá nhân/tổ chức đó. Enouvo Space có thể, nhưng không có nghĩa vụ giám sát, xem xét hoặc chỉnh sửa nội dung của người dùng. Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả nội dung người dùng mà khách hàng đăng. Enouvo Spacekhông chịu trách nhiệm về Nội dung người dùng cũng như không xác nhận bất kỳ ý kiến nào có trong bất kỳ nội dung người dùng nào.

Bảo vệ quyền riêng tư

Enouvo Space bảo mật toàn bộ thông tin của Khách hàng và những nội dung các tài khoản sử dụng của Khách hàng trao đổi, lưu trữ trên ứng dụng Enouvo Space. Enouvo Space sẽ thực hiện và duy trì tất cả các biện pháp bảo vệ nội bộ cần thiết và trong khả năng của chúng tôi; mang tính hành chính, vật lý và kỹ thuật để bảo vệ cho tính bảo mật và toàn vẹn đối với dữ liệu Khách hàng. Enouvo Spacecam kết:

 • Không chủ động thay đổi các dữ liệu được tạo ra bởi Khách hàng. Điều này không bao hàm việc hệ thống phần mềm có thể tự động sửa đổi kích cỡ, định dạng dữ liệu để phù hợp với mục đích hiển thị và chức năng sử dụng.
 • Không truy cập vào dữ liệu của Khách hàng trừ trường hợp khắc phục lỗi kỹ thuật hoặc theo yêu cầu của Khách hàng hoặc trường hợp phải tuân theo quy định của pháp luật.
 • Không tiết lộ dữ liệu của Khách hàng ngoại trừ một trong các trường hợp sau:
  – Có sự chấp thuận của Khách hàng;
  – Phải tuân theo quy định của pháp luật;
  – Thuộc trường hợp quy định tại Điều khoản sử dụng này

Tuy nhiên, Enouvo Space có quyền tiếp cận một cách chủ động hoặc tự động thông tin về các tài khoản đang tồn tại trên hệ thống (bao gồm Họ tên, Email) cho một số mục đích nhất định, bao gồm:

 • Thông báo bằng Email đến Khách hàng về các tính năng mới.
 • Liên hệ trực tiếp với Khách hàng để hỗ trợ kỹ thuật hoặc các hỗ trợ khác nhằm tăng trải nghiệm người dùng.
 • Enouvo Space bảo toàn quyền sử dụng tên của Khách hàng cho mục đích Marketing hoặc trong các chiến dịch quảng bá, giới thiệu sản phẩm hoặc trong các cuộc nói chuyện, trao đổi với Khách hàng khác hoặc Khách hàng tiềm năng khác của Enouvo Space.

Dữ liệu khách hàng và trách nhiệm của các bên

Dữ liệu Khách hàng là mọi thông tin mà Khách hàng gửi, tải lên, truyền hoặc bằng bất kỳ phương thức nào giúp hiển thị thông tin đó trên Ứng dụng Enouvo Space. Dữ liệu Khách hàng bao gồm: tin nhắn, thông báo, tập tin, hình ảnh, ý kiến, nhận xét, đường dẫn, các nội dung liên quan đến công việc và tất cả mọi thông tin được hiển thị trên ứng dung; Dữ liệu Khách hàng bao gồm tất cả thông tin, đường dẫn, văn bản mà Khách hàng và các tài khoản sử dụng của Khách hàng nhập vào Ứng dụng Enouvo Space.

Khách hàng có quyền sử dụng và kiểm soát dữ liệu được đăng tải trên Ứng dụng Enouvo Space. Enouvo Space cung cấp các tính năng có sẵn, theo hiện trạng và áp dụng chung cho tất cả Khách hàng. Khách hàng chịu mọi trách nhiệm cho tất cả các dữ liệu mà Khách hàng hoặc tài khoản sử dụng của Khách hàng gửi đến và/hoặc gửi đi từ Ứng dụng Enouvo Space.

Khách hàng hiểu rằng Enouvo Space không sở hữu bất kì dữ liệu nào mà Khách hàng đăng tải trên ứng dụng. Việc quyết định đưa dữ liệu nào lên Ứng dụng Enouvo Space là toàn quyền của Khách hàng. Tuy nhiên, những nội dung như sau sẽ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP đăng tải trên Ứng dụng Enouvo Space:

 • Làm tổn hại, làm phiền cho người khác hoặc gây ra thương tổn đến con người và tài sản.
 • Liên quan đến việc công bố các thông tin hoặc tài liệu lừa đảo, gây mất uy tín danh dự, quấy rối hoặc mang tính khiêu dâm.
 • Xâm phạm các quyền riêng tư hoặc kì thị chủng tộc, tôn giáo, giới tính, người tàn tật,v.v
 • Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền sở hữu khác.
 • Cản trở hoặc phá hỏng Ứng dụng Enouvo Space (không chỉ giới hạn ở việc truy cập trái phép Ứng dụng Enouvo Space thông qua bất cứ phương tiện máy móc, hoặc phần mềm nào).

Enouvo Space có toàn quyền vô hiệu hóa quyền truy cập vào nội dung Dữ liệu Khách hàng nếu chúng tôi xác định dữ liệu được truy cập vi phạm Điều khoản này, hoặc chúng tôi nhận được đơn khiếu nại từ tài khoản sử dụng, hoặc thông báo vi phạm sở hữu trí tuệ và/hoặc thông báo nội dung có dấu hiệu vi phạm pháp luật của các cơ quan có thẩm quyền.

Khách hàng tự chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu sử dụng phần mềm trái với quy định của pháp luật.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Enouvo Space sẽ không chịu trách nhiệm cho các vấn đề đã được nêu ở đây. Một số chức năng nhất định của ứng dụng sẽ yêu cầu ứng dụng có kết nối Internet đang hoạt động. Kết nối có thể là Wi-fi hoặc do nhà cung cấp mạng di động của bạn cung cấp, nhưng Enouvo IT Solutions không thể chịu trách nhiệm về việc ứng dụng không hoạt động với đầy đủ chức năng nếu bạn không có quyền truy cập vào Wi-fi và/hoặc bạn không có dung lượng dữ liệu của bạn còn lại. Tại một số thời điểm, chúng tôi có thể muốn cập nhật ứng dụng. Ứng dụng hiện có sẵn trên Android và iOS – các yêu cầu đối với cả hai hệ thống (và đối với bất kỳ hệ thống bổ sung nào mà chúng tôi quyết định mở rộng tính khả dụng của ứng dụng) có thể thay đổi và bạn sẽ cần tải xuống các phiên bản cập nhật nếu muốn tiếp tục sử dụng ứng dụng. Enouvo IT Solutions không cam kết sẽ luôn cập nhật ứng dụng sao cho phù hợp với bạn và/hoặc hoạt động với phiên bản Android & iOS mà bạn đã cài đặt trên thiết bị của mình.

Giải quyết tranh chấp

Tất cả các tranh chấp hoặc các bất đồng phát sinh giữa Enouvo Spaces và khách hàng sẽ được giải quyết trên tinh thần hợp tác để cùng nhau giải quyết. Trong trường hợp Enouvo Space và khách hàng thương lượng không thể đạt được kết quả thì sẽ đưa ra giải quyết theo trình tự tố tụng tại Tòa án có thẩm quyền. Phán quyết của Tòa án là chung thẩm, mang quyết định cuối cùng buộc các bên phải tuân thủ.

Chính sách đối với trẻ em

Các dịch vụ và ứng dụng trên trang trình duyệt này không dành cho hoặc cố ý thu thập bất kỳ thông tin cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi.Nếu bạn là phụ huynh hoặc người giám hộ biết trẻ của bạn đã cung cấp các thông tin cá nhân trên Smartos, vui lòng liên lạc với chúng tôi để chúng tôi thực hiện các hành động giải quyết kịp thời.

Các thay đổi đối với Điều khoản và Điều kiện

Các điều khoản và thỏa thuận này sẽ được Enouvo Space sửa đổi, bổ sung trên trang này bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới Khách hàng (hoặc Người Sử Dụng).Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản này xung đột với các quy định của luật pháp và bị tòa án có thẩm quyền của Việt Nam tuyên là vô hiệu theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều khoản bị tuyên bố vô hiệu đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, và các điều khoản còn lại của Điều khoản và Dịch vụ này vẫn có hiệu lực.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về Điều khoản & Điều kiện của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [email protected]