Tác giả: Enouvo Space

[MINIGAME] Let’s play Sudoku

ABOUT EVENT SPEAKER AGENDA REGISTER NOW EN [MINIGAME] Let's play Sudoku Sudoku Rule: Luật chơi của Sudoku là điền kín những ô còn lại với điều kiện: Phải có đủ các số từ 1 đến 9, không trùng số và không cần đúng thứ tự...